Teithiau Cynaliadwy

Antur Olygfaol

Cledrau Cymru

Mae’r wefan yma i hyrwyddo twristiaeth drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Annog anturiaethau diogel, cynaliadwy, a golygfaol.

Gwefan ar gael yn fuan.

Mae Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol Cymru a’r Gororau yn cynnwys:

Rheilfforddy Cambrian
Rheilffordd Dyffryn Conwy
Lein Calon Cymru
Rheilffordd y Gororau
Rheilffordd o’r Amwythig i Gaer
South West Wales Connected
Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol

Mae gan Big Train Little Train wybodaeth ynglŷn â’r canlynol:

• Cyrraedd Cymru
• Crwydro Cymru

Mae Prydain yn gartref i nifer o deithiau rheilffordd â golygfeydd rhagorol. Mae gan Scenic Rail Britain enghreifftiau o reilffyrdd gwych i’w harchwilio ar eu gwefan.

Archwiliwch y teithiau hyn yn ddiogel drwy gadw at ganllawiau diweddaraf y llywodraeth ynghylch teithio cyhoeddus, sy’n berthnasol yn eich ardal chi os gwelwch yn dda.
Cymru
Y DU